Algemene informatie

AVG

Uw privacy wordt gewaarborgd via de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en de organisaties plichten die gelden op grond van de AVG.

Behandelovereenkomst

De behandelovereenkomst komt tot stand wanneer het aanmeldformulier ondertekend is. Een behandeling wordt pas ingezet wanneer de eigenaar akkoord is met het behandelplan.

Volgens de Wet van Dieren; Besluit van diergeneeskundige: artikel 3.5 ‘betrokkenheid van de dierenarts’ kan een dierenfysiotherapeut uitsluitend werkzaamheden uitoefenen na een verwijzing van een dierenarts.

Gegevensverwerking

Er worden verschillende persoonsgegevens verwerkt. In het aanmeldformulier vult de eigenaar o.a. in: de eigen naam, naam en geboortedatum van het dier, de adresgegevens, het telefoonnummer, het e-mail adres en zo nodig het adres van de pensionstalling.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor contactlegging en behandeling van het dier en voor het verwerken van het factuur.

Naam, ras, geboortedatum en adres van het dier komen in de verslagleggingen te staan, zo ook de onderzoeksresultaten en het behandelverloop. De verslagleggingen worden uitsluitend met de voor de eigenaar bekende en vertrouwde dierenarts gedeeld, door het aanmeldformulier in te vullen en te ondertekenen wordt hier akkoord mee gegaan.

Verder heeft alleen de behandelend dierenfysiotherapeut toegang tot deze gegevens.

Dossiers en opslag gegevens

Het dossier bestaande uit het aanmeldformulier, de verwijzing van de dierenarts, de verslagen en de facturen worden 5 jaar bewaard. De eigenaar heeft recht op inzage, correctie en/of verwijdering van privacy gerelateerde gegevens. Dit binnen de perken van de plicht van het bijhouden van administratie.

Akkoord privacyverklaring

Door het aanmeldformulier te ondertekenen gaat de eigenaar tevens onverkort akkoord met het privacyreglement.

Contact opnemen